Raport who na temat soli

 

Sól jest jednym z największych współczesnych obciążeń cywilizacyjnych które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi na całym świecie.

Ponad 90% mieszkańców ziemi spożywa za dużo soli w pożywieniu. Sprzyja temu nadmierne korzystanie z soli przez przemysł spożywczy, dla której sól jest najtańszym konserwantem i poprawiaczem smaku.

Nadmierne spożycie soli, zgodnie z najnowszymi badaniami jest przyczyną aż 3 milionów przedwczesnych zgonów rocznie, oraz dziesiątek milionów zawałów, udarów i innych chorób których można by uniknąć obniżając spożycie soli. 

Amerykańska FDA szacuje że w samych Stanach Zjednoczonych obniżając spożycie soli do zalecanego można zaoszczędzić nawet 24 Miliardy USD rocznie na kosztach opieki zdrowotnej i kosztach powiązanych!

 

Ponieważ sól jest główną przyczyną zgonów na świecie, Światowa Organizacja Zdrowia razem z państwami z całego świata opracowała specjalny program dotyczący redukcji spożycia sodu. 

 

Działanie WHA66.10

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) są główną przyczyną zgonów na świecie. Wysokie ciśnienie krwi jest wiodącym ryzykiem podnoszącym śmiertelność na całym świecie. Co ważne, ryzyko śmierci z powodu wysokiego ciśnienia krwi w krajach o niskim i średnim dochodzie jest ponad dwukrotnie wyższe niż w krajach o wysokim dochodzie.

Państwa członkowskie WHO w ramach decyzji WHA 66.10 uzgodniły osiągnięcie dobrowolnego globalny cel NCD dotyczący 30% względnego zmniejszenia średniego spożycia soli w populacji, tak by osiągnąć spożycie na osobę poniżej 5 gramów dziennie (około 2 g sodu) do 2025 r. Uzgodniono również dobrowolny globalny cel NCD dotyczący 25% względnego zmniejszenia częstości podwyższonego ciśnienia krwi (zdefiniowanego jako skurczowe ciśnienie krwi ≥140 mmHg i / lub rozkurczowe ciśnienie krwi ≥90 mmHg) do 2025 r.

WHO opracowuje narzędzia pomagające państwom członkowskim w określaniu spożycia soli przez ludność i głównych źródeł sodu w diecie; w przeformułowaniu określonej liczby produktów dostępnych na rynku; w opracowywaniu materiałów informacyjnych na temat zdrowia, aby pomóc konsumentom w zwiększeniu świadomości na temat soli / sodu oraz w informowaniu konsumentów o tym, jak czytać i interpretować etykiety żywności.

 

Kluczowe fakty

  1. Wysokie spożycie sodu (> 2 gramy / dzień, co odpowiada 5 g soli / dzień) i niewystarczające spożycie potasu (mniej niż 3,5 grama / dzień) przyczyniają się do wysokiego ciśnienia krwi i zwiększają ryzyko chorób serca i udaru mózgu.
  2. Głównym źródłem sodu w naszej diecie jest sól kuchenna, chociaż może ona również pochodzić z glutaminianu sodu, stosowanego jako przyprawa w wielu częściach świata.
  3. Większość ludzi spożywa zbyt dużo soli – średnio 9–12 gramów dziennie lub około dwa razy więcej niż zalecany maksymalny poziom spożycia.
  4. Spożycie soli poniżej 5 gramów dziennie dla dorosłych pomaga obniżyć ciśnienie krwi i ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i zawału wieńcowego. Główną korzyścią z obniżenia spożycia soli jest odpowiednie obniżenie wysokiego ciśnienia krwi.
  5. Państwa członkowskie WHO zgodziły się zmniejszyć spożycie soli na świecie o względne 30% do 2025 r.
  6. Ograniczenie spożycia soli uznano za jeden z najbardziej opłacalnych środków, jakie kraje mogą podjąć w celu poprawy wyników zdrowotnych populacji. Kluczowe środki zmniejszające zasolenie przyniosą dodatkowy rok zdrowego życia za cenę, która spadnie poniżej średniego rocznego dochodu lub produktu krajowego brutto na osobę.
  7. Szacuje się, że 2,5 miliona zgonów można by uniknąć każdego roku, gdyby globalne spożycie soli zostało zredukowane do zalecanego poziomu.

 

Zalecenia dotyczące redukcji soli

Dla dorosłych: WHO zaleca, aby dorośli spożywali mniej niż 5 g soli dziennie (1 łyżeczkę).

Dla dzieci: WHO zaleca obniżenie zalecanego maksymalnego spożycia soli dla dzieci w wieku od dwóch do 15 lat w zależności od ich zapotrzebowania na energię w stosunku do zapotrzebowania dorosłych. To zalecenie dla dzieci nie dotyczy okresu wyłącznego karmienia piersią (0–6 miesięcy) ani okresu uzupełniającego karmienia z ciągłym karmieniem piersią (6–24 miesięcy).

Cała spożywana sól powinna być jodowana lub „wzbogacana” jodem, który jest niezbędny do zdrowego rozwoju mózgu płodu i małego dziecka oraz ogólnie do optymalizacji funkcji umysłowych ludzi.

 

Strategia WHO a Polska

W Polsce nad opracowaniem i wdrażaniem strategii obniżenia spożycia sodu w populacji czuwa Instytut Żywności i Żywienia, który wspólnie z Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej przygotowuje zalecenia prowadzące do obniżenia spożycia sodu. Instytut prowadzi również akcje edukacyjno-informacyjne, których celem jest uświadamianie Polakom że nadmiar sodu szkodzi ich zdrowiu.

 

Więcej na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction, https://www.who.int/dietphysicalactivity/reducingsalt/en/,

www.izz.waw.pl,

www.ncez.pl