Już 1 łyżeczka SuperSoli dziennie zamiast zwykłej soli to 41 korzyści dla zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 1924/2006 oraz Rozporządzeniem  Komisji (UE) NR 432/2012, ustanawiającym wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych oraz warunków ich stosowania, wysoka zawartość minerałów,  w jednej łyżeczce SuperSoli, upoważnia do prezentacji powyższych twierdzeń.